Planlegger å bygge fortau langs Idrettsveien ved Ski idrettspark

Nordre Follo kommune planlegger å bygge fortau fra Gymnasveien til Balders vei til høsten.
kart med markering av hvor kommunen skal bygge fortau høsten 2023

Tiltaket vi skal i gang med er omtalt i Tiltaksplan kommunale veier 2021-2025. I dag oppleves strekningen frem til Idrettsparken utrygg. Det mangler fortau langs den siste delen av veien inn mot arenaen, og det er mye biltrafikk i området.

Prosjektet vil bidra til økt trafikksikkerhet og gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til et viktig målpunkt i Ski by. Prosjektet har stort potensial til å få flere til å gå og sykle til Ski idrettspark.

Se i kart hvor fortauet skal ligge.

Oppstart og varighet

Arbeidene vil vare i cirka ti uker. Søknad om byggetillatelse er sendt inn, og prosjektet har planlagt oppstart fra høsten 2023.

Fremkommelighet

Under anleggsperioden vil fremkommeligheten være begrenset.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Navid Zarifi
Tlf. 99 37 37 40
E-post: navid.zarifi@nordrefollo.kommune.no  

Sist endret: 16.06.2023