Har du meninger om hvordan valget bør gjennomføres?

I 2023 er det valg og vi vil gjerne ha dine innspill til hvordan vi kan bidra til at flere får brukt stemmeretten. Kom på møte 17. januar.
Valgmedarbeider og innbygger i stemmelokale

11. september 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Det er kommunen som har ansvaret for å organisere gjennomføringen av valget. Vi ønsker å gjøre dette slik at flest mulig får benyttet stemmeretten og, vil gjerne ha dine forslag og innspill til hva som kan bidra til det. 

Vi inviterer derfor innbyggere og folkevalgte til et møte:

Tirsdag 17. januar kl. 19.00-20.30 i Nordre Follo Rådhus, møterom Skotbu. 

Her får du en kort presentasjon av det kommunen må ta stilling til. Det er for eksempel valgkretser, forhåndsstemming, åpningstider, informasjonskampanjer og så videre.

Vi ønsker å få din mening om hvordan dette kan organiseres for at flest mulig skal få stemt.

Innspillene dine vil bli brukt som underlag for informasjonskampanjer og sakspapirene som de folkevalgte i kommunens valgstyre skal ta stilling til.

Din mening er viktig for oss – og vi håper du velger å delta.

Dersom du ikke har anledning til å delta på møtet, kan du sende innspill på epost til politisksekretariat@nordrefollo.kommune.no, helst før 1. februar.

 

Sist endret: 16.01.2023