Strømsparing ga effekt

Strømsparetiltak og ENØK-investeringer første til at vi reduserte strømbruken med 395.000 kWh bare i desember i fjor.

Det gjelder for bygninger og vei og park.

I kroner og øre tilsvarer dette rundt 700.000 kroner. Regningen ble likevel ikke mindre på grunn av høye strømpriser og at kommunen ikke har strømstøtte.

Innfører tiltak i vinter

- Selve strømregningen for kommunen var på rundt 250 000 mer i desember 2022 sammenliknet med desember 2021. Dette skyldes strømprisene og mangel på strømstøtte i en periode med ekstraordinære strømpriser, forteller Henrik Klevan Madsen, fagleder SD, Enøk og energi i Nordre Follo kommune.

På grunn av den ekstraordinære strømprissituasjonen bestemte kommunestyret i desember at det skulle innføres en rekke sparetiltak. I november ble det gjennomført flere midlertidige tiltak, som ble forlenget i kommunestyret i desember.

Disse tiltakene skal vare til og med 28. februar 2023 inntil noe annet blir bestemt.

Blant tiltakene er:

  • Senking av innetemperaturen i formålsbygg 
  • Slå av gatevarme 
  • Senking av temperaturen i svømmebassengene 
  • Stenge badstuene
  • Redusere bruken av tørkeskap i skoler og barnehager
  • Redusere bruk av dusjer

 

Bra jobbet av ansatte, idretten og brukere

- At vi klarte å redusere med rundt 395.000 kWh er veldig bra. Dette er fordelt på bygninger, basseng, varmtvann mm.: ca. 345.000 kWh og utelys (lysløyper og fotballbaner) og undervarme fotballbaner: ca. 30.000 kWh. Det er virkelig godt jobbet av alle ansatte, idrettslag og brukere av byggene i kommunen, sier Klevan Madsen.

Han legger til at andre faktorer som har spilt inn på reduksjonen er temperatur og diverse energieffektiviseringstiltak (ENØK-tiltak) som vi har gjennomført, som utskifting til LED-lys med romstyring, styring av varmtvannsberedere og oppgradering av Sofiemyrhallen mm.

Hvor sparte vi hva? 

Estimert besparelse basseng/dusjing/idrettshaller/badstuer: 110.000 kWh 

Estimert besparelse andre bygg hvor NFK har senket temperaturen med en grad: 220.000 kWh 

Estimert besparelse lys på fotballbaner og lysløyper: 30.000 kWh  

Sist endret: 14.02.2023