Skal felle gamle trær som utgjør en fare for folk

Trærne blir levert til Dagbo dagsenter for vedproduksjon og satt ut til innbyggere som kan hente gratis ved.
Kråkstad samfunnshus med trær i forgrunnen

Arbeidene skal skje på Kråkstad og Skorhaugåsen fra mandag 6. februar.

Uke 6: Kråkstad

Ved Kråkstad samfunnshus må vi fjerne bjørketrærne. De er råtne i stammen og er til stor fare for folk. 

Samtidig skal vi fjerne en stor gran inne på området til Kråkstad barnehage.

Mellom Kråkstad samfunnshus og skolen vil det også bli tatt ned fire trær som kan utgjøre en fare.

Trærne blir levert til Dagbo bo- og behandlingssenter for produksjon av ved.

Uke 7–12: Skorhaugåsen i Ski

Her skal vi fjerne døde trær og få ryddet opp. Vi vil samtidig ha opplæring i felling av vanskelige trær. Dette arbeidet vil være omfattende, og vil foregå over en lengre periode fordi vi samtidig må drifte veinettet – alt etter værforholdene.

Vi setter opp varslingsskilt og oppfordrer folk til å være forsiktige og respektere sperrebånd.

Gratis ved til innbyggere

Tørrgran vil bli transportert ut av området, og det vil bli mulig for folk å forsyne seg med gratis ved.

Grener og kvister blir fliset opp, og flisen kan brukes på gangveiene.

Skal kartlegge området for å bevare arter

Fra høsten og neste vinter skal vi velge ut løvtrær det er naturlig å ta vare på. Det er stor vekst av flere arter som eik, bjørk, agnbøk, rogn og furu.

Har du spørsmål?

Send gjerne e-post til:

Vei og park

Sist endret: 03.02.2023