Nå kan du gi innspill til kommunens plan for mangfold og inkludering

Høringen er åpen for alle innbyggere, frivillige lag, organisasjoner og næringsliv i Nordre Follo kommune. Høringsfristen er 22. januar 2024.
høring plakat profilprogram

Kommunestyret vedtok den 06.012.23 å legge utkast til temaplan for mangfold og inkludering Nordre Follo kommune 2024-2028 ut på høring i seks uker.

Vi ber om innspill på temaplanens valg av mål og tiltak for å få en kommune som ivaretar mangfoldet i befolkningen og er inkluderende.

Dokument på høring

Utkast til temaplan for mangfold og inkludering Nordre Follo kommune 2024 – 2028

Send oss ditt innspill

Send ditt høringsinnspill til postmottak@nordrefollo.kommune.no innen 22.01.2024. Merk e-posten med saksnummer 23/16496.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om temaplanen?
Ta kontakt med Kjersti Sandvik, virksomhetsleder samskaping og lokalsamfunn på e-post kjersti.sandvik@nordrefollo.kommune.no eller telefon 95 20 79 23 .

Sist endret: 08.12.2023