Nå kan du gi innspill til kommunens plan mot vold i nære relasjoner

Kommunens plan for arbeidet mot vold i nære relasjoner er revidert. Vi ønsker innspill til planen fra organisasjoner og innbyggere innen 23. mai.

Vold i nære relasjoner rammer mange

Vold i nære relasjoner utgjør et omfattende samfunnsproblem, og arbeidet mot slik vold skal ha en tydelig plass i Nordre Follo kommune. Vi skal ha gode tiltak som forebygger og avdekker vold. Vi skal samarbeide på tvers med ulike instanser i og utenfor kommunen slik at vi begrenser skadevirkningene av vold mest mulig.

Vi ønsker innspill fra organisasjoner og innbyggere

Her finner du den reviderte planen:

Planen har vært til førstegangsbehandling i de politiske rådene, utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk (OHS), utvalg for oppvekst, idrett og kultur (OIK) og kommunestyret. Nå legger kommunestyret planen ut til offentlig høring i fire uker, og inviterer organisasjoner og innbyggere til å komme med innspill. Særlig ønsker vi innspill til aktuelle tiltak.

Send ditt innspill til kommuneoverlegen@nordrefollo.kommune.no. Merk e-posten med "Innspill til plan mot vold i nære relasjoner".

Fristen for å komme med innspill er 23. mai 2023.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Ta kontakt med virksomhet for samfunnsmedisin på e-post: kommuneoverlegen@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 25.04.2023