Varsel om støyende arbeider ved Kolbotn stasjon 3.-9. mai

Bane NOR planlegger diverse arbeid på Kolbotn stasjon i perioden 3.-9. mai 2023.

Rail Infrastructure AS er utførende entreprenør for vedlikehold (for Bane NOR). Arbeidene utføres mellom kl. 01.00 og 06.00.  

Arbeidsoppgaver som skal utføres er etablering av nye føringsveier for kabler. Arbeidet er knyttet til sårt tiltrengt vedlikehold, og er å anses som samfunnskritisk for driften av jernbanen. De støyende arbeidene er i hovedsak kjøring og graving med gravemaskin, samt noe bruk av betongsag, men kappingen gjøres på dagtid så langt det lar seg gjøre.  

Bane NOR og entreprenør vil tilstrebe at arbeidet i minst mulig grad fører til ulemper for naboer, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidet vil medføre noe støy. Bane NOR varsler berørte naboer direkte.

Sist endret: 24.04.2023