Nå kan du foreslå offisielle navn til øvre og nedre torg i Ski sentrum

Nordre Follo kommune ønsker å få høre ditt forslag til offisielle navn på øvre og nedre torg i hjertet av Ski sentrum innen 12. mai.
øvre og nedre torg Ski

Torgene kalles i dag for øvre og nedre torg, men det er ikke vedtatt offisielle navn for torgene. Når det blir vedtatt navn kan de også bli brukt til adressering for bygningene som vender ut mot torgene og som har sin atkomst herfra.  

Nordre Follo kommune har et pågående prosjekt for Ski torg og gågate, og etter planen skal deler av øvre torg og parkeringsplassen på nedre torg bli utviklet til et sentralt offentlig byrom og en sosial møteplass hvor det kan bli et frodig byliv.  

Oversiktskart  

Du kan komme med forslag

Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) har bestemt at øvre og nedre torg skal få offisielle navn. Du kan lese mer om det i sak 19/23.

Det er politikerne i utvalget som skal bestemme hva de nye navnene blir, men før de nye navnene blir bestemt ønsker vi innspill fra kommunens innbyggere og øvrige interesserte.

Hvis du har et forslag til navn, kan du sende det inn her. Det er mulig å delta anonymt. Du kan også gi en positiv stemme hvis du liker noen av innspillene som allerede har kommet inn.

Fristen for å komme med innspill er 12. mai 2023.  

Hva er et godt stedsnavn?

Stedsnavn og veinavn er en del av det lokale miljøet og den lokale historien, og er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Når nye navn skal vedtas, er det viktig å tenke på at de skal bli stående i generasjoner fremover. Stedsnavn og veinavn er en del av minnet til menneskene som bor der.  

Dette bør du tenke på når du skal forslå nytt navn: Navnet skal ikke kunne forveksles med andre stedsnavn eller veinavn i kommunen. Det bør bygge på den lokale navnetradisjonen. Det bør passe på stedet. Veinavnene i området bør være varierte. Veinavnet bør ikke virke støtende eller komisk. Det bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.  

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe om dette? Ta kontakt med saksbehandler Henriette L’Orsa Torvund på e-post: henriette.torvund@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 26.04.2023