Møte i formannskapet torsdag 27. april

Sluttbehandling av kommuneplanens arealdel, årsregnskap og årsberetning for 2022 og utvidelse av Flåtestad skole er blant sakene politikerne behandler denne uken.

Møtet begynner klokken 16.30 og finner sted i Nordre Follo rådhus, møterom Greverud.

Tema i møtet er morgendagens helse- og mestringstjenester.

Komplett saksliste og sakspapirer finner du i politisk møtekalender.

Du kan følge møtet hjemmefra via kommune-TV.

Sist endret: 24.04.2023