Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai

Veteraner vil bli hedret for sin innsats med markeringer på Kolbotn og i Ski middelalderkirke den 8. mai. Er du veteran, kan du melde deg på veterandag med middag på Oscarsborg innen 1. mai.

Arrangementer i kommunen

Markering på minnestedet på Kolbotn Kl. 15.00 

Nordre Follo IntOps Forening (NFIOF) inviterer til markering ved minnestedet på Jan Baalsruds plass på Kolbotn. Det blir kransepåleggelse og taler for dagen av ordfører.

Minnestund ved Ski middelalderkirke Kl. 18.00 

Nordre Follo og omegn Forsvarsforening og Ski historielag inviterer til minnesamvær ved minnesteinen utenfor Ski middelalderkirke.

Det blir ord for dagen av ordfører Hanne Opdan, minnetale ved Anne Kristine Linnestad, militær honnør, kransepåleggelse og nasjonalsang.

Veterandag på Oscarsborg 

Alle veteraner i Nordre Follo inviteres til markering av den offisielle veterandagen på Oscarsborg festning, med feltgudstjeneste, foredrag av Nordre Follo IntOpsForening og middag i forpleiningen. 

Program:

16:15 Oppmøte Veteranhuset, Husvikveien 44, Drøbak
16:50 Fergetransport til Oscarsborg fra Sundbrygga
17:20 Feltgudstjeneste i Kongelunden
18:15 Foredrag
20:00 Middag i Forpleiningen
22:00 Fergetransport fra Oscarsborg festning til Sundbrygga

Antrekk: Uniform eller pent sivilt

Påmeldingsfrist 1. mai 2022

Send e-post til: pamelding@camp-oscarsborg.no.

Påmeldingen må inneholde navn, e-post, telefon og bostedskommune.

Inviterte: IntOps-veteraner med følge som er bosatt i Asker, Frogn, Ås, Nesodden, Nordre Follo og Enebakk.

Arrangementet er gratis. Maksimalt antall deltakere: 150 personer.

Sist endret: 28.04.2023