Informasjon til deg som vil ha trær fjernet fra kommunens grunn

Vi får mange henvendelser fra innbyggere som ønsker at kommunen feller et eller flere trær på våre arealer. Vi gjør nå om på rutinene våre for hvordan vi behandler disse henvendelsene.
Kolbotvannet

Kommunen eier flere arealer regulert til friområde, eller andre tomter hvor det er trær, og vi har ansvaret for skjøtsel, drift og vedlikehold av disse.

Vi mottar mange henvendelser fra innbyggere med ønske om at kommunen feller et eller flere trær på disse arealene. Grunnen kan være at et eller flere trær hindrer sol og lys, eller at trærne er utrygge på grunn av alder.  

Vi endrer rutinene våre

I dag kan innbyggere henvende seg til kommunen om felling av trær på kommunale eiendommer og friområder. Vi har til nå behandlet disse henvendelsene i vinterhalvåret fordi det er utenom fuglenes hekkesesong.

Vi har for tiden dessverre ikke nok ressurser til å kunne behandle alle henvendelser om trefelling. Det har ført til at noen dessverre har måttet vente ganske lenge på svar, og en del venter fortsatt på svar.

Frem til vi på et senere tidspunkt har flere ressurser tilgjengelig, vil vi måtte begrense oss til å:

  • Felle farlige trær, det vil si trær som er til fare for omgivelsene. Disse kan dere melde fra om til oss via "Meld feil" her på kommunens nettside. Dette er samme kanal dere kan benytte til å melde fra om for eksempel veltede trær langs kommunale veier.
  • Felle eller beskjære trær som er i strid med naboloven § 3 der kommunen eier arealet treet står på.

Skjøtsel av trær fortsetter som før

Vei og park vil fortsatt ha ansvar for å drive skjøtsel kommunale friområder og andre kommunale areal med vegetasjon. Det kan skje at vi feller trær som følge av vår planlagte og styrte skjøtsel. Hvor vi utfører skjøtsel fra år til år vil vi dele informasjon om via kommunens nettsider.

Vi jobber med å lage en løsning for at innbyggerne våre skal kunne legge inn ønsker om skjøtsel av trær, som vi vil se til når vi prioriterer de årlige områdene for skjøtsel. Ønsker som legges inn i denne løsningen vil ikke bli besvart av oss, men vil bli vurdert og eventuelt fulgt opp.

Kan jeg felle trær selv etter tillatelse fra kommunen?

Vi vil ikke tillate at privatpersoner for egen regning og risiko feller trær på offentlig grunn. Grunnen til det er at også slike løsninger krever en samlet bruk av ressurser som vi per nå ikke har kapasitet til. 

Har du allerede sendt oss en henvendelse om trefelling?

De som på et tidligere tidspunkt har sendt oss en henvendelse om trefelling vil få skriftlig svar fra oss. Takk for tålmodigheten!

Sist endret: 21.04.2023