Endringer i vanntrykket til mange av våre innbyggere

Våre innbyggere i området som tidligere var Ski kommune kan oppleve varierende vanntrykk, misfarget vann og luft i rørene. Det er ikke farlig å drikke vannet.
Vann som renner

Romerike har nå utfordringer med å levere rent nok vann til sine innbyggere. Oslo må derfor levere mer vann til Romerike. Dette gjør at vi i Nordre Follo må gjøre noen tiltak på VA-nettet vårt som kan føre til dårligere vanntrykk i kraner og misfarget vann for våre vannabonnenter i området som tidligere het Ski kommune. Dette området får vann fra Oslo.

Det er ikke farlig å drikke vannet. Vi anbefaler at du lar vannet renne til det blir klart.

Innbyggere i området som tidligere het Oppegård kommune er ikke berørt av situasjonen. Dette skyldes at kommunens vann- og avløpsnett fortsatt er to ulike systemer etter kommunesammenslåingen, med vannforsyning fra forskjellige steder.

Les mer om kommunens drikkevann her.

 

Sist endret: 03.05.2023