Er du pårørende eller verge til en person med funksjonsnedsettelse?

Vi ønsker å skape bedre dialog og samarbeid med pårørende. Velkommen til dialogforum med ekstern foreleser tirsdag 30. mai. Husk påmelding.

Tema for dialogmøtet er dialog og tillitsskapende samarbeid.

Hvordan kan vi få til en god dialog mellom kommunens tjenester og de pårørende, og slik skape forutsigbarhet og tillit?

Hvordan kan de pårørende ivareta sine interesser og få til en best mulig dialog med kommunen?

Tirsdag 30. mai arrangerer vi igjen dialogforum for pårørende og verger til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Arrangementet er klokken 17.30–19.30 i kommunestyresalen i Gamle Oppegård rådhus, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn.

Program:

  • Velkommen og introduksjon til dagens tema ved kommunedirektør Øyvind Henriksen.
  • Innlegg ved Cato Brunvand Ellingsen, spesialrådgiver i stiftelsen SOR: «Si ja når du kan og nei når du må». Om hvordan CRPD (funksjonsevnekonvensjonen) og ny veileder fra helsedirektoratet kan bidra til godt samarbeid mellom pårørende og kommunale tjenester.
  • Gruppearbeid
  • Oppsummering og avslutning ved kommunedirektør Øyvind Henriksen og kommunalsjef helse og mestring, Kjersti Vevstad.

Påmelding

Det er begrenset med plasser, derfor må du melde deg på

 

 

 

Sist endret: 02.05.2023