Er det viktig for deg å jobbe i nærheten av der du bor?

Nordre Follo kommune jobber med en næringsplan som skal gjelde de neste ti årene. Nå ønsker vi å finne ut hva som er viktig for deg som innbygger.
Kvinne skriver på laptop

Med denne undersøkelsen ønsker vi å se på sammenhengen mellom bosetting i Nordre Follo og betydningen av lokalt arbeids- og næringsliv.

Vi ønsker særlig å forstå hvilken betydning det har for innbyggerne å ha arbeidsplassen nær bostedet.

Hvis du deltar i arbeidslivet, setter vi stor pris på om du vil ta deg tid til å besvare noen få spørsmål.

Svar på undersøkelsen

Sist endret: 18.04.2023