De to veiene fra Siggerudveien til Pungen og til Nordre Stunner skal få offisielle navn

Nå er de aktuelle navneforslagene ute på høring om skrivemåten. Fristen for å komme med høringsuttalelse er 23. juni.
kartmarkering av to veier fra Siggerudveien til Pungen og til Nordre Stunner

Hvordan skal vi skrive veinavnet?

Innbyggere og andre interesserte kan nå uttale seg om hvordan vi skal skrive de ulike navneforslagene. Dette er kun en høring om skrivemåten, så du kan ikke komme med nye forslag til veinavn.

NAVNEFORSLAG – VEIEN TIL PUNGEN:

Bokbindergrenda
Bokbinderfaret
Bokbinderveien
Bogerveien
Pungenveien  

NAVNEFORSLAG – VEIEN TIL NORDRE STUNNER OG SØRLI:

Johannes Mikkelsens vei
Nordre Boger vei
Stunnerboplassveien
Sørliveien
Graverstua
Graverstuaveien  

Fristen er 23. juni 2023

Fristen for å komme med høringsuttalelse er 23. juni 2023. Du kan sende inn høringsuttalelsen på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller sende uttalelsen i posten til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski. Uttalelsen merkes med saksnummer OPPM-22/01710.

Videre saksgang

I høringsperioden vil vi sende navneforslagene til Språkrådet og be dem anbefale skrivemåten av forslagene. Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) skal deretter vedta veinavnene.

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe om dette? Ta kontakt med saksbehandler Henriette L’Orsa Torvund på e-post: henriette.torvund@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 28.04.2023