Åpent møte om stedsutvikling for Langhus-Vevelstad 27. april

Hva er viktig for deg når området rundt Vevelstad stasjon og Langhus idrettspark skal utvikles og selges?  Alle er velkommen til åpent møte med informasjon, inspirasjon og medvirkning.
Oversiktsbilde Langhus Vevelstad

Vi inviterer til åpent møte på Langhuset, Gamle Vevelstadvei 34, 1405 Langhus klokken 18.00 - 20.00 torsdag 27. april. 

Her vil du få: 

  • Høre om foreløpige planer for utbygging og stedsutvikling
  • Høre inspirerende eksternt foredrag om god by- og tettstedsutvikling
  • Komme med dine innspill og ideer i en kreativ workshop

Program:

Enkel servering fra 17.30. Kom gjerne litt før for noe å spise – og bli kjent med oss.

18.00 – 19.00

Velkommen og intro – ved prosjektledere Nordre Follo kommune/HRP AS

Hvordan utvikle gode byrom og tettsteder i dag? Julie Sjøwall Oftedal, daglig leder A-Lab arkitekter

Status for prosjektet og medvirkning – ved prosjektledere

Pause

19:00 – 20.00

Kreativ medvirkning

Deling av ideer og innspill

Oppsummering og avslutning

 

Hva skal skje på Langhus/Vevelstad?

Det er kommunen som i dag eier området på hele 93 000 kvadratmeter på Langhus/Vevelstad som nå skal stedsutvikles og selges. Her skal det bygges mange nye boliger, det er planlagt ny flerbrukshall og det er viktig å ivareta tydelige skiller mellom boligutvikling, idrettens og behov for grønne områder.

En viktig forutsetning for stedsutviklingen er samarbeid med innbyggere og idretten. Du som innbygger og bruker av området har verdifull erfaring som blir viktig for hvordan området bør utvikles til et godt sted å bo og leve.

Området ligger i prioritert utbyggingsområde for kommunen og målet er å utvikle kompakte, bærekraftige byer og tettsteder. Vi bygger rundt kollektivknutepunkter, og skal legge til rette for at det skal bli enklere å gå og sykle til lokale tjenestetilbud.

Har du spørsmål om arrangementet?

Kontakt prosjektleder og rådgiver for eiendomsutvikling, Haavard Skare.

Du kan følge utviklingen i prosjektet på vår nettside:

Stedsutvikling Langhus-Vevelstad  

Sist endret: 28.04.2023