Vil du vite mer om FutureBuilt?

Vi vil gjerne komme i kontakt med private aktører som er interessert i å bygge FutureBuilt-prosjekter.

FutureBuilt er et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle den bærekraftige og attraktive nullutslippsbyen.

FurureBuilt-programmet består av seks kommuner i Oslo-området. Gjennom innovasjon skal prosjektene oppnå halvering av klimafotavtrykket både i byggefasen og i byggets levetid.

I tillegg er det kriterier for å fremme sosial bærekraft, sirkulære bygg og bydeler, naturmangfold og klimatilpasning, grønn mobilitet, kvalitet i bymiljø og arkitektur samt klimainnovasjon.

Nordre Follo kommune jobber for at to kommende prosjekter skal bli FutureBuilt-prosjekter. Det er Ski Vest ungdomsskole og Torget i Ski.

Nordre Follo kommune ønsker flere private prosjekter og utfordrer private aktører som er interessert i å bygge FutureBuilt-prosjekter om å ta kontakt. 

FutureBuilt-bygg har lavere energiforbruk, hvilket bidrar til å redusere driftskostnadene for byggene. I tillegg gir FutureBuilt-prosjekter gevinster som økt kompetanse, EU-taksonomi med mer.

Ta kontakt med miljørådgiver Anders Berggren hvis du er interessert i å høre mer om mulighetene.

Epost: anders.berggren@nordrefollo.kommune.no

Les mer om FutureBuilt på deres nettside

 

 

Sist endret: 01.12.2022