Vellykket gruppetilbud – Tuning in to kids

Kommunen tilbyr ulike typer foreldreveiledning, både i gruppe og individuelt. Les mer om kursene og bruk høsten til å lære mer om hvordan du kan få enda bedre kontakt med barnet ditt!

Foreldreveiledning

Vi møtte en fornøyd kursleder på Tårnåsen aktivitetssenter den siste dagen på kurset Tunings in to kids. Sammen med kollega Nina Bergsund Klemetsen, har Solveig Bekkevold Hansen fulgt de ni deltakerne gjennom seks kursdager. 

Arena for samtale og refleksjon

Hvordan kan vi oppsummere vårens kurs? Solveig nevner verdien av å gi foreldre en arena der de kan dele opplevelser og erfaringer.  

– Det skje mye når folk er samlet på denne måten. Vi får tilbakemeldinger på at deltakerne får mye av å dele erfaringer. De får også mye ut av å delta i og observere ulike øvelser. I individuelle samtaler kan terapeuten få en mer fremtredende rolle enn i en gruppe, sier Solveig.  

– I tillegg står jeg virkelig inne for dette kurset og opplever ofte at det som skjer er litt som magi. Jeg er derfor veldig takknemlig for å få lov til å fasilitere noe jeg har skikkelig tro på, sier hun.  

Emosjonsveiledning   

– Mange av deltakerne uttrykker at det er krevende å håndtere sinne og angst hos barna. De ønsker å utvikle ferdigheter knyttet til dette. Mye av verdien i kurset ligger i det å bli oppmerksom på og anerkjenne følelsene barna erfarer.

Det er også verdifullt å gi barna muligheten til å lære om følelsene de står i.

Ved hjelp av øvelser prøver vi å se situasjoner som utløser sterke reaksjoner hos barn fra deres perspektiv. Vi skal prøve å hjelpe barnet med å sette ord på det som er vanskelig. 

– Vi som foreldre skal bli mer bevisst og bedre i stand til å håndtere egne følelser. I tillegg skal vi trene på en såkalt emosjonsveiledende foreldrestil, sier Solveig. Mange foreldre gir tilbakemelding om at det gjør noe med egen holdning når man går inn i vanskelige situasjoner. På denne måten blir det mer overkommelig, sier Solveig.    

– I en travel hverdag er det lett å ty til automatiske reaksjoner på barns følelsesuttrykk. «Det går over, ikke tenk på det.» «Vil du kanskje heller leke litt med denne klossen?» «Nei, slutt og tull! Det der er vel ikke noe å gråte for.»

Andre automatiske reaksjoner kan være å ignorere barnets reaksjon. Det er også vanlig å bli ettergivende og utydelig som forelder eller være kritisk til barnets følelser.   

– Det barnet trenger, hvert fall 30 prosent av tiden, er voksne som forstår hva som ligger bak. I tillegg må vi vise støtte og validere barnets følelser. På kurset lærer foreldre hvordan de kan hjelpe barnet med å uttrykke og regulere følelser. Dermed kan de få økt emosjonell kompetanse. 

Øvelser basert på egne opplevelser

– Det vi snakker om og underviser i på kurset kan gi deltakerne mange aha-opplevelser. Det er likevel øvelsene som virkelig får deltakerne til å erfare og øve opp ferdigheter. Vi pleier å ta utgangspunkt i en situasjon en av deltakerne har opplevd siden sist. En spiller rollen som barn, en som forelder.

Først spiller vi ut situasjonen slik forelderen beskriver den. Deretter forsøker vi å spille den samme situasjonen med en mer emosjonsveiledende respons. Det er utrolig hvor sterkt dette kan oppleves for den som spiller rollen som barn. Det kan komme noen tårer når man får oppleve hvordan det er å bli møtt på denne måten, sier Solveig.    

– Andre øvelser er å prøve å sette seg inn i barnas reaksjoner på ulike hendelser. Det kan vi gjøre ved å omsette dem til tilsvarende situasjoner i voksenlivet. Tenk på et barn som er redd for et monster under senga. Hva kan være en lignende situasjon for oss voksne? Hva med et barn som reagerer på en skrikende baby som tar mye av de voksnes oppmerksomhet? Hva kan vi sammenligne det med?   

Positive tilbakemeldinger

Solveig og hennes kollega har fått mange positive tilbakemeldinger fra kursdeltakerne, og vi avslutter med et par sitater:   

«Det fantastiske samspillet mellom kursholdere og deltakere er det første som slår meg. En utrolig lærerik og morsom måte å lære på. Veldig fint og nyttig at problemstillinger fra deltakernes hjemmesituasjon blir brukt på hver samling».

«Først og fremst opplever jeg at kurset er en trygg arena. Det gjelder både kursholderne og måten kurset er lagt opp på. Det er god forutsigbarhet. Det er også rom for alle til å være seg selv. Alle kan bidra med det de selv har å bidra med. Aktivitetene er varierte og åpne for at man kan sortere selv i forhold til hva man ønsker å dele. Jeg opplever at kurset har meget relevant innhold. Det er godt knyttet opp til hverdagens problematikk og utfordringer. Jeg føler at det gjør det lettere å benytte disse tingene i sin egen virkelige verden».    

Sist endret: 07.02.2023