Velkommen til informasjonskvelder om psykisk helse

Trenger du mer kunnskap om psykiske lidelser? Vil du lære mer om hva vi kan gjøre for å få det bedre? Arrangementene er åpne for alle, og det er gratis inngang.
Jente på vei fremover

«Å ta seg frem i livet – når en forholder seg til psykiske helseutfordringer» er en serie informasjonskvelder i et samarbeid mellom

  • Akershus universitetssykehus ved Follo DPS (distriktspsykiatrisk senter)
  • BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og ARA (Avdeling rus og avhengighet)
  • Nordre Follo, Frogn, Ås og Nesodden kommuner
  • Mental Helse og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helsevern (LPP)

Arrangementene er åpne for alle og har som mål å øke kunnskap og forståelsen for psykiske lidelser. Det er gratis inngang.

Det vil i tillegg til faglig informasjon fra foredragsholderne være  innlegg fra helsepersonell, pasient/bruker og pårørende.

Det er satt av god tid til spørsmål og svar. Vi serverer kaffe og te.

25. oktober: Hemmeligheter - et prosjekt i ord og bilder om psykisk helse i ungdomsskolen

Alle mennesker har tanker og følelser som ikke deles med andre. Vi bærer på hemmeligheter. Vi har erfart at gjenkjennelse i andres hemmelighet har gjort at ungdommer tør snakke om hvordan de selv har det.

Ved Trude Møller Krystad, Britta Berglund og Kjærsti Bjerke. Elevstemmer deltar.

1. november: eTerapi

Hva er eTerapi? Hvem er det egnet for, hva sier forskningen og hvilke muligheter finnes? Hva mener brukerne selv om tilbudet?

Ragnhild Thorstensen Horn, medisinskfaglig overlege ved DPS Follo forteller om eMestring, internettveiledet terapi i sykehusene.

Pål Fylling Helland, fagansvarlig psykologspesialist deler informasjon om assistert selvhjelp, et tilbud i kommunehelseregi.

8. november: Frisklivssentralen – et tilbud til deg som ønsker å endre levevaner

Fysiske og psykiske helseplager rammer mange av oss. Frisklivssentralene i Follo er et kommunalt tilbud som hjelper deg som ønsker støtte til livsstilsendring og bedre livskvalitet.

En gjennomgang av tilbudene og kort innføring i kurset «Hverdagsglede».

Når og hvor?

Tidspunkt: Kl. 18.00–21.00
Sted: Rådhusteatret (foajeen), Idrettsveien 8, Ski

Sist endret: 29.09.2022