Velkommen til dialogforum for pårørende innen habilitering

Dialogforum er en arena for dialog mellom administrasjonen og pårørende til innbyggere med funksjonsnedsettelser.

Møtet holdes mandag 14. november 2022 klokken 17.30–19.30

Sted: Nordre Follo rådhus Idrettsveien 8, 1400 Ski. Møterom Skotbu.

Program

  • Velkommen og introduksjon til dagens tema, ved kommunedirektør Øyvind Henriksen.
  • Hvordan jobber kommunen med innspillene vi får i dialogforum? Ved kommunalsjef Marit Kronborg. Ansatte fra Habilitering deltar.
  • Informasjon om pårørendekafe.
  • Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2023-2026. Hvordan berøres brukergruppen?
  • Vi løfter relevante temaer til diskusjon.
  • Oppsummering og avslutning ved Øyvind Henriksen og Marit Kronborg.

Møtet er åpent for alle!

Dialogforum skal være en arena for dialog mellom administrasjonen og pårørende til innbyggere med funksjonsnedsettelser. Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme. Del gjerne invitasjonen videre til andre som kan ha interesse av å delta.

Påmelding

Det er noe begrenset med plasser, derfor er det påmelding.

Meld deg på

 

 

 

Sist endret: 26.09.2022