Vedlikehold av fem broer

Nordre Follo kommunes virksomhet Vei og park skal vedlikeholde fem broer i høst. Arbeidene starter i slutten av september.

Det er planlagt oppstart av prosjektet i slutten av september 2022, og det vil vare i tre uker.

Disse broene skal vi vedlikeholde

  • Brusagavegen bro 1
  • Skoglia bro
  • Vevelstadveien gang- sykkelvei bro 1
  • Vevelstadveien gang- sykkelvei bro 2
  • Vevelstadveien gang- sykkelvei bro 3

Dette skal vi gjøre

  • utbedre bærebjelke etter armeringskorrosjon (mekanisk reparasjon)
  • reparere og fornye rekkverk for å ivareta trafikksikkerhet
  • fjerne begroing og rengjøre på og ved bruer 
  • utbedre asfaltslitelag
  • utbedre membran for å hindre fuktskade på bjelkeelementer

Fremkommeligheten blir noe begrenset

Hvis det blir behov for stenging på noen av broene, vil det bli varslet spesielt om det.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe om arbeidene, kan du ta kontakt med Kay Pedersen i Vei og park.

Telefon: 45 83 20 90
kay.pedersen@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 19.09.2022