Bygulvet på nedre torg i Kolbotn sentrum blir utbedret

Arbeidene er i gang, og vil vare i ca. 4 – 6 uker.

Hva skal gjøres?

Nordre Follo kommune skal utbedre bygulvet på deler av nedre torg i Kolbotn sentrum.

Arbeidene er påbegynt og vil vare i ca. 4 – 6 uker.

I anleggsperioden vil det foregå transport og arbeider i området Strandliveien/Veslebukta, og utenfor inngangen til Kolbotn torg ved apoteket og O'Learys.

Området er markert med en rød stiplet sirkel i kartutsnittet nedenfor.

Kartutsnitt av Kolbotn torg.jpg

Tidspunkt for arbeidet

Arbeidene blir utført i tidsrommet mellom kl. 07-16 fra mandag til fredag.

Vi oppfordrer gående og syklister til å ta seg frem andre steder i denne perioden.   

Har du spørsmål til oss?

Da er du velkommen til å kontakte Thale Hov (mobil 412 30 350) i plan- og prosjektavdelingen hos Vei og park.

Sist endret: 30.09.2022