Tilsyn med særskilt språkopplæring

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomført tilsyn med Nordre Follo kommune for å se om vi oppfyller kravene i regelverket for særskilt språkopplæring.
Dame som noterer

Tilsynet ble gjennomført på Finstad skole våren 2022 og statsforvalteren vurderte kommunens og skolens praksis.

Hovedtemaer for tilsynet

Stasforvalteren så på hvordan vi vurderer behovet for særskilt språkopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever, praksis med enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og hvordan vi tilrettelegger for kartlegging av norskferdigheter underveis i opplæringen.

Mye bra, men også forbedringspotensiale

Statsforvalteren er fornøyd med kommunens rutiner for arbeidet med særskilt språkopplæring og legger vekt på en systematisk oversikt over saksgangen, føringer for kartleggingsarbeidet og maler for ulike typer vedtak. Tilsynet viser at vi må jobbe enda mer for å sikre at gode rutiner bidrar til at praksis på skolen oppfyller kravene i regelverket. Spesielt gjelder dette kartlegging norskferdigheter og vurdere elevenes behov for særskilt språkopplæring. Innholdet i enkeltvedtakene er heller ikke tilstrekkelig og må komme tydeligere fram.  

Skal sørge for at kommunen oppfyller kravene

- Vi er glade for tilsyn og for at Statsforvalteren er fornøyd med rutinen vi har utarbeidet for særskilt språkopplæring. Det er også bra å bli gjort oppmerksom på områder der vi ikke oppfyller krav i regelverket slik at vi får gjort nødvendige justeringer for å få en best mulig praksis for elevene våre. Dette er noe vi skal jobbe med og få på plass i løpet av høsten, sier kommunalsjef Arnfinn Almås.

Sist endret: 21.09.2022