Temaplan for mobilitet på høring

Vi ønsker din mening om planforslaget. Mobilitetsplanens hovedfokus er hvordan vi kan sikre trygg, effektiv og klimavennlig transport, som også er bra for folkehelsen. Du kan gi innspill innen fredag 21. oktober.
Illustrasjonsbilde til nyhet om mobilietsplan

Temaplanen skal beskrive utfordringer og muligheter og vise retning i det videre arbeidet med miljøvennlig transport og mobilitet i Nordre Follo kommune.

I planen peker vi ut mål, innsatsområder og tiltak/oppdrag for kommunens videre arbeid på mobilitetsfeltet.

Si din mening om forslaget

Du kan sende innspill på e-post til: postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.

Merk innspillet med 20/05133. Fristen for innspill er fredag 21. oktober 2022

Vi tar med oss innspillene videre i arbeidet med planen

Du vil ikke få direkte svar på ditt innspill, men kommunedirektøren vil vurdere alle innspill før saken fremmes for endelig politisk behandling. Vurderingen kan du lese i saksfremlegget til saken, som legges ut på kommunens nettsider en uke før saken skal behandles.

Hva skjer etter høringsfristen?

Kommunen vurderer om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspill som har kommet inn. Vi legger opp til sluttbehandling av planforslaget i kommunestyret vinteren 2022/23.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Beate Nygård på e-post: beate.nygard@nordrefollo.kommune.no

Les mer og finn dokumentene i saken

Sist endret: 22.09.2022