Følg møter i politiske utvalg og formannskapet

Ny videregående skole i Ski sentrum, status for ny Sofiemyr skole, kommuneplanens arealdel og grensejustering mot Indre Østfold, er noen av sakene denne uken.

Tirsdag 27. september er det møte i utvalg for areal, klima og byggesak og utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk.

Onsdag 28. september er det møte i utvalg for klima, teknikk og miljø og utvalg for oppvekst, idrett og kultur.  

Se sakspapirer og detaljer i den politiske møtekalenderen. 

 

Torsdag 29. september er det møte i formannskapet.

Se sakspapirene til møtet.
Følg møtet direkte på nettsiden.  

Sist endret: 26.09.2022