Hva gjør klassekontakter og FAU-representanter?

Nordre Follo Kommunale Foreldreutvalg (NFKFU) har laget en nyttig innføring i FAU- og klassekontaktarbeid.

Arbeidet startet skoleåret 2020/2021 da NFKFU så behovet for å samordne de enkelte FAUenes kunnskap og erfaringer i et eget dokument. 

Håpet er at dette vil gjøre det enklere for foreldre å engasjere seg i FAU- og klassekontaktarbeid fordi forventningene og oppgavene er klart definert og forutsigbare.

Se Innføring i FAU- og klassekontaktarbeid 

Sist endret: 13.09.2022