Heimevernets soldater blir synlig i gatene

Fra 16. til 23. september skal 2000 heimevernssoldater trene i flere byer og tettsteder i og rundt Oslo, blant annet i Ski.
heimevernet øvelse

Fra 16. til 23.september skal over 2 000 heimevernssoldater trene i flere byer og tettsteder i og rundt Oslo, og på Østlandet. Disse stedene er Oslo (bydelene Nordstrand, Gamle Oslo, Alna, Grorud, Sentrum, Grünerløkka), Lillestrøm, Asker, Bærum, Drøbak, Ski og Elverum.

Treningen innebærer at det blir synlige soldater i bybildet og at trafikkavviklingen kan bli påvirket noen steder. Heimevernet vil trene på en slik måte at ulempen for sivilbefolkningen blir minst mulig.

Befolkningen kan møte på patruljer til fots og oppleve mobile veikontrollposter, hvor hensikten er å stoppe og kontrollere biler. Men man ønsker så langt som mulig at dette ikke skal påvirke sivilbefolkningen.

Aktiviteten vil i hovedsak skje på dag- og kveldstid, men kan også forekomme på natten.

– Heimevernsområdene i Oslo og Akershus må trene i byene for å styrke vår evne til å kunne håndtere trusler og hendelser også der, sier oberst Kai Morkestrand, sjef for Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02.

Les mer på forsvarets nettside

Sist endret: 15.09.2022