Endret status for nye Sofiemyr skole

Ferdigstillelse av nye Sofiemyr skole er satt til 1. kvartal 2025, et halvt år lenger frem i tid enn først antatt. Det viser en ny statusrapport for nye Sofiemyr skole, som skal til politisk behandling snart.

Tidligere beregninger for ferdigstillelse var estimert til juni 2024. Nå viser siste beregning fra entreprenør at realistisk ferdigstillelse blir først tidlig i 2025. Det viser siste statusrapport for nye Sofiemyr skole, som snart skal til politisk behandling.

Eksakt dato for når elevene vil kunne ta skolen i bruk er ikke fastsatt enda. Det er satt høye krav til rask fremdrift i prosjektet, og prosjektet ligger foran skjema sammenliknet med tilsvarende skolebygg. Det er samtidig viktig at vi sikrer et skolebygg med gode kvaliteter.

Skjønner at noen blir lei seg for at det tar noe lenger tid

- Vi skjønner at noen blir lei seg og synes at dette tar for lang tid, men vit at alle fagmiljøer gjør alt for at dette skal bli skikkelig bra for alle, og den gamle skolen skal vi passe på fram til den nye skolen er på plass, sier kommunalsjef for oppvekt i Nordre Follo kommune, Arnfinn Almås.

Kommer til å bli en fantastisk skole

 - Nye Sofiemyr kommer til å bli en fantastisk skole. For å få til en fantastisk skole for elever, foreldre, ansatte og nærmiljøet er det viktig med gode prosesser for alle parter. Disse prosessene tar tid: brukere skal involveres, berørte parter skal få gi innspill på reguleringsplaner som igjen skal behandles på en god måte, skolen skal bygges og de som bygger skolen skal ha det trygt og godt, slik at de til slutt gir oss en trygg og god skole. Dette tar tid og «verden rundt oss» påvirker oss også, slik vi ser på mange områder om dagen, sier Almås.

Les politisk sak: Statusrapport Sofiemyr skole (sak 34/22)

Sist endret: 25.10.2022