Det kan bli misfarget vann på Langhus/Vevelstad

Hvis du opplever misfarget vann i kranen, så anbefaler vi at du tapper kaldtvann så nær hovedkran som mulig, til vannet blir rent.

På grunn av arbeid på hovedvannledningen på Langhus/Vevelstad, kan innbyggere oppleve misfarget vann i kranen.

Vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nær hovedkran som mulig til vannet blir rent igjen. 

Arbeidet pågår fra og med mandag 12. til og med onsdag 14. september. 

Sist endret: 12.09.2022