Den kulturelle skolesekken søker etter nye forslag

Er du en profesjonell kunstner eller utøver, og vil gi barn og unge gode opplevelser og møter med kunst og kultur? Meld inn ditt programforslag innen 1. november.

Den kulturelle skolesekken (DKS) bidrar til at alle skoleelever i Norge, uansett hvor de bor, hvilken skole de går på eller hvilken bakgrunn de har, møter profesjonell kunst og kultur.

Flere tusen utøvere bidrar i DKS-ordningen, som er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere.

Det er et mål at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter speiler vårt samfunn, synliggjør forbilder og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.  

Send inn programforslag innen 1. november

Den kulturelle skolesekken i Nordre Follo tar nå imot programforslag til skoleåret 2023/24.

Fristen for innsending av forslag er 1. november 2022.

Fyll ut ditt forslag med dette skjemaet.

Send skjemaet som vedlegg på mail til:
DKS, Nordre Follo kommune.

Alle som kommer med forslag vil få svar innen midten av februar 2023.

Nordre Follo kommune ønsker både verksteder og forestillinger/fremvisninger velkommen som programforslag.

Representerer du en kunst- eller kulturinstitusjon, kan du registrere institusjonen og sende inn forslag på vegne av denne. Produksjoner med videodokumentasjon vil bli prioritert.   

Meld inn ditt programforslag – og du kan bli en av de som bidrar i verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og unge!

Bilde: Fra produksjonen Almir og Puffene/Maja Bjørhei

Sist endret: 03.10.2022