Nordbyveien skal asfalteres

Nordbyveien fra rundkjøringen i Oppegårdveien og ned til Solberg skole vil bli asfaltert på natta mellom 21. september og 4. oktober.
Asfaltvals i arbeid

Viken fylkeskommune skal asfaltere og utbedre fartshumper i Nordbyveien. Arbeidet starter kl. 21.00 om kvelden og varer til kl. 06.00 om morgenen.

Det blir satt opp manuell dirigering og ledebil på stedet, noe som kan føre til en del venting for å kunne kjøre forbi. Det er anbefalt at du kjører alternative ruter i dette tidsrommet. 

Arbeidet kan også gi en del støy. 

Det vil bli satt opp skilt med informasjon i området, og berørte naboer vil bli varslet.

Har du spørsmål om asfaltarbeidet, kan du kontakte:

Byggeleder, Viken fylkeskommune:
Trond Ørmen på tlf 951 43 350

Prosjektleder, Veidekke Industri AS:
Magne Lilleeng på tlf 915 57 641

Sist endret: 16.09.2022