Temakveld om boliger til personer med psykisk funksjonsnedsettelse

Er du pårørende eller verge til en person med psykisk funksjonsnedsettelse? Torsdag 27. oktober inviterer vi til temakveld om å kjøpe eller leie egen bolig.

Velkommen til temakveld torsdag 27. oktober kl. 18.00–19.30 på  Solbråtan bo- og ressurssenter, Bekkeliveien 32 A, Kolbotn.

NB: Programmet er endret

Husbanken deltar likevel ikke på møtet. Bakgrunnen er at det gjennom forslaget til statsbudsjett for 2023 er varslet store endringer for tilskudds- og støtteordninger for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Det har derfor liten hensikt å fortelle om reglene slik de er i dag når vi ikke vet hvordan de vil bli fra 2023. Vi kommer tilbake til dette på et senere tidspunkt etter vedtak i desember 2022.

Møtet med boligtema opprettholdes, og blir blant annet informasjon om startlån fra kommunens boligkontor.

Kjøpe eller leie egen bolig?

Det å kunne velge bosted, hvor det er og med hvem du skal bo, er grunnleggende for å kunne leve et fritt og selvstendig liv og for å kunne delta i samfunnet.

Det kan for eksempel være kommunale utleieboliger eller tilrettelagte omsorgsboliger for personer med vedtak om heldøgns helse- og omsorgstjenester.

På nettsiden ung.no finner du mer informasjon om temaet

Informasjon om muligheter i Nordre Follo

Fra kommunen stiller representanter fra Habilitering og Boligteamet for å svare på spørsmål. 

Sist endret: 21.10.2022