Kommunestyret har budsjettkonferanse 1. november

Kommunedirektøren la frem sitt forslag til økonomi- og handlingsplan 28. oktober. Planen skal nå til politisk behandling, og budsjettkonferansen er en del av dette arbeidet. Møtet er åpent for publikum.

Kommunedirektøren presenterte fredag 28. oktober sitt forslag til økonomi- og handlingsplan 2023-2026. Planen skal nå til politisk behandling, før kommunestyret vedtar endelig plan 14. desember 2022. 

Tirsdag 1. november møtes kommunestyret til budsjettkonferanse i Kolben kulturhus på Kolbotn kl. 16.30. Alle politiske møter er åpne for publikum. Møtet blir ikke sendt på nett. 

 

Les budsjettet kort fortalt 

Les hele økonomi- og handlingsplan 

Se kommunedirektørens presentasjon fredag 28.10. 

Sist endret: 01.11.2022