Ber om kompensasjon for økte strømutgifter

- Kommuner uten kraftinntekter må kompenseres for økte strømutgifter, sier Folloregionen IPR i en uttalelse til Regjeringen, Stortinget og media.

I uttalelsen påpeker Folloregionen IPR at krisetider krever klokskap og riktige prioriteringer, og at kraftkrisen vil skape store forskjeller i kommune-Norge. 

Derfor må kommuner uten kraftinntekter få kompensasjon for de ekstraordinære økte strømkostnadene, mener Folloregionen IPR.

De høye kostnadene vil gå utover både lovpålagte oppgaver og andre oppgaver i kommunene. Konsekvensen blir kutt i sentrale oppgaver som skole og helsetjenester, sier de videre i uttalelsen.

Se hele uttalelsen fra IPR her

Regionrådet i Folloregionen interkommunalt politisk råd (IPR) består av ordførerne i de seks follokommunene:

  • Tom Anders Ludvigsen (Vestby)
  • Ola Nordal (Ås)
  • Cathrine Kjenner Forsland (Nesodden)
  • Hanne Opdan (Nordre Follo)
  • Hans Kristian Solberg (Enebakk)
  • Hans Kristian Raanaas (Frogn)

Kontaktinformasjon
Cathrine Kjenner Forsland, leder i Folloregionen IPR og ordfører i Nesodden kommune.
Epost: cathrine.kjenner.forsland@nesodden.kommune.no.
Telefon: 47 02 63 86.

Sist endret: 02.11.2022