Har du meldt deg på Næringslivsdagen i Follo 3. november?

Gründere og etablerte virksomheter i Follo inviteres til en dag med inspirasjon, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Næringsminister Jan Christian Vestre kommer og snakker om behov og muligheter for innovasjon og omstilling.

For å lykkes i årene fremover, må bedrifter ha fokus på utvikling og omstilling. Det er mye å lære av hvordan andre virksomheter har gjort det.

Næringslivsdagen er gratis, men du må melde deg på innen 30. oktober (se lenke nederst i saken).

Næringslivsdagen foregår i Kolben kulturhus på Kolbotn.

Faglig program og utveksling av erfaringer

Med næringslivsdagen ønsker vi å bidra til utvikling og omstilling i tråd med nye trender og et marked i endring. Vi byr på en dag med relevant faglig påfyll og god tid til mingling.

Det vil bli anledning til å prate med representanter fra Etablerertjenesten i Follo, virkemiddelapparatet (Viken fylkeskommune, NAV, Innovasjon Norge), næringsforeningene, Follo-kommunene, og Campus Ås utenom det faglige programmet.

Individuell veiledning

Du kan også avtale gratis, individuell veiledningstime med Etablerertjenesten i Follo i etterkant av næringslivsdagen. Dette tilbudet gjelder ikke bare etablerere, men også etablerte virksomheter som har problemstillinger i lys av pandemi og annet som de ønsker å diskutere.

Kanskje er det nyttig for din bedrift å få råd om hvordan du kan «re-starte» virksomheten eller gjøre endringer i forretningsplanen?

Her kan du lese mer om Næringslivsdagen 2022 og melde deg på

Sist endret: 20.10.2022