Diesel-søl oppdaget ved Vientjern

Det er oppdaget søl av diesel i et område ved Vientjern. Kommunen har involvert flere instanser for å håndtere sølet og sikre minst mulig skade på miljøet.

Området vil dekkes til og sperres av. Videre sanering vil foregå etter fagkyndig veiledning. Det er liten fare for spredning av forurensing til grunnfjell/grunnvann.

Vi oppdaterer saken når vi har mer informasjon.

Sist endret: 07.11.2022