Åtte lokale virksomheter mottar støtte fra bærekraftsfondet

Mellom 300 000 og 500 000 kroner tildeles hver bedrift for å muliggjøre en bærekraftig forretningsidé.

Torsdag 27. oktober vedtok formannskapet i kommunen å bevilge
3 780 000 kroner i tilskudd til åtte virksomheter gjennom Nordre Follo kommunes bærekraftsfond for næringslivet.

Fondet skal bidra til å realisere samfunnsnyttige prosjekter

Kommunens bærekraftsfond ble opprettet for å hjelpe små og mellomstore næringsaktører i Nordre Follo med å realisere et samfunnsnyttig prosjekt.

Fondet beløpet seg opprinnelig til 10 millioner kroner, og 4,9 millioner kroner ble delt ut til 11 bedrifter i 2021. Nå deles ytterligere nesten 3,8 millioner kroner ut til 8 nye bedrifter, med ambisjon om å stimulere til nyskaping og omstilling, samt etablering av flere lokale arbeidsplasser

Tilskudd til åtte prosjekter

En fondsjury, med blant annet ordfører Hanne Opdan, la 27. oktober frem sin innstilling for formannskapet. 23 søknader ble mottatt innen søknadsfristen 31. august, og formannskapet har besluttet å bevilge tilskudd til åtte søkere.

Ved søknadsvurderingen har juryen særlig lagt vekt på om prosjektet fremstår nyskapende og fremtidsrettet, samt hvordan det bidrar til bærekraftig utvikling. En gunstig miljømessig, sosial og/eller økonomisk effekt er et krav for å motta tilskudd. Også bidraget til etablering av nye arbeidsplasser er lagt til grunn for tildelingene.

Juryen har valgt å tildele mellom 300 000 og 500 000 kroner per bedrift. Juryen intervjuet enkelte søkere før innstillingen forelå.

Disse virksomhetene får støtte:

  • alfaWIZ AS
  • Drive By DA
  • Follo Sport AS
  • Folloregionens Næringsforening 
  • Geil AS
  • Insanity Detailing AS
  • Miljøhavn AS
  • Puls Samfunn AS

Her er en oversikt over juryens innstilling for den enkelte søknaden, med en nærmere beskrivelse av prosjektenes formål og juryens vurdering

God effekt for bedrifter og kommune

– Det er viktig å bidra til lokal skaperkraft og tiltak som fremmer miljøhensyn, inkludering og sysselsetting i kommunen, sier ordfører og jurymedlem Hanne Opdan.

– Med denne nye tildelingen har til sammen 19 virksomheter fått økonomisk drahjelp gjennom fondet til å kunne realisere sin forretningsidé. Det er spennende å følge utviklingen til prosjektene som får støtte gjennom fondet, og flere av dem som mottok tilskudd i 2021 forteller om god effekt i form av økt etterspørsel og nye ansettelser, forteller Opdan.

Sist endret: 31.10.2022