Åpen halvtime i utvalg for areal, klima og byggesak 25. oktober

Alle som bor i kommunen, har muligheten til å stille skriftlig spørsmål til utvalgslederen minst fire dager før utvalgsmøtet.

Det aktuelle møtet i utvalg for areal, klima og byggesak blir holdt tirsdag 25. oktober kl. 18.

Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere

Spørsmålene skal stilles skriftlig minimum fire arbeidsdager før møtedagen, slik at lederen kan forberede svar. Den som stiller spørsmål, må selv møte for å lese opp spørsmålet.

Send ditt spørsmål til politisksekretariat@nordrefollo.kommune.no.

Møtet i utvalg for areal, klima og byggesak 25. oktober 2022

Saksliste og møteinnkalling vil bli publisert i politisk møtekalender nærmere møtet.

Den som stiller spørsmål, får inntil tre minutters taletid

Det er også mulighet for å stille et kort oppfølgingsspørsmål innenfor taletiden.

Den som svarer på spørsmålene, får inntil fem minutters taletid.

Hvis det stilles et spørsmål som gjelder en sak som er oppført på sakslisten, besvares spørsmålet først under behandlingen av den aktuelle saken.

Spørsmål som ikke kan besvares på en forsvarlig måte under spørretiden, blir utsatt til neste møte.

Les mer om offentlig spørretid i politisk reglement for Nordre Follo kommune (under punkt 2.2.18).

Sist endret: 14.10.2022