Politikerne spør - kommunedirektøren svarer

Politikerne jobber nå med økonomi- og handlingsplan 2023-2026. Les hva de spør om og hva kommunedirektøren svarer.

Kommunedirektøren la frem sitt forslag til økonomi- og handlingsplan 2023-2026 i oktober. Frem til kommunestyret skal vedta endelig økonomi- og handlingsplan 14. desember, jobber politikerne med planen.

De kan stille spørsmål direkte til kommunedirektøren som svarer på dem innen 17. november. Alle spørsmål og svar blir publisert etter hvert som de kommer inn.

Her kan du se hva politikerne spør om, og hva kommunedirektøren svarer

Les budsjettet kort fortalt

Les hele økonomi- og handlingsplan 2023-2026

Sist endret: 15.11.2022