Midlertidig ny gangvei mellom Vevelstad og Langhus

Vi bygger ny spillvannstunnel fra Vevelstad til Kongslia, og må stenge den gamle gangveien frem til sommeren 2024.
Bilde av den stenge gangveien mellom Vevelstad stasjon og Kongslia

Den gamle gangveien går mellom Vevelstad stasjon og Langhus bo- og servicesenter. 

Det er bygget opp en alternativ gangvei, en forlengelse av Løvestien, som er ca. 1 kilometer lenger enn den opprinnelige gangveien.  

Bruk den nye gangveien

Prosjektleder Svein-Helge Lea sier det er veldig viktig at folk respekterer sperringene rundt den opprinnelige gangveien. Dette på grunn av sikkerhet.

-  Her er det store anleggsmaskiner, og det utføres arbeid som krever at du har på deg verneutstyr. Det er derfor veldig viktig for sikkerheten, både overfor publikum og de som jobber i prosjektet at ingen uvedkommende bruker gangveien som er stengt, sier Lea. Han legger til at de har opplevd at folk har tatt seg forbi sperringene.

- Det er rett og slett farlig, sier Lea.  

En forlengelse av Løvestien

Den nye midlertidige gangveien ligger vest for anleggsområdet, og er en forlengelse av Løvestien.  Det er etablert belysning og det er også fundamentert sånn at veien på sikt kan bli permanent. Det er et par bratte partier på stien, og på den måten er den ikke et optimalt alternativ med tanke på universell utforming.

- Vi forsøkte med et annet alternativ, men på grunn av natur og klima-hensyn lot det seg dessverre ikke gjøre, forteller Lea. Han forstår godt at enkelte kan være bekymret for fremkommeligheten, spesielt fordi den midlertidige gangveien skal brukes i over et og et halv år.

- Vi skal i hvert fall tilrettelegge så godt vi kan med tanke på måking og strøing når vinteren kommer, sier Lea.

Sprengningsarbeider til våren 2023

 Frem  til våren 2023 vil det foregå sprengningsarbeid, og de som bor i nærheten må være forberedt på å kjenne tidvise rystelser. Det er behov for en ny spillvannstunnel for å utvide kapasiteten for spillvannsrør, altså avløpsrør i området fra Vevelstad til Kongslia. Den nye spillvannstunnelen vil bli 1255 meter lang.

Les mer: Prosjekt ny spillvannstunnel Vevelstad – Kongslia   

Sist endret: 30.11.2022