Slik snakker du med barn om krig

Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barn om det som skjer, og spesielt om det arbeidet som gjøres for å løse konflikten og å hjelpe de som rammes. Se Redd Barnas syv råd for hvordan du snakker med barna om krig.

Mange barn opplever krig som skremmende og vanskelig. De hører og ser nyhetssendinger som daglig bringer sterke bilder og reportasjer av menneskelige lidelser. 

Redd Barnas erfaring er at voksne i større grad bør snakke med barn om kriger og konflikter når disse eksponeres i media, fordi dette gjør barna tryggere. 

Helsetjenester for barn, unge og foresatte

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til barn, unge og foresatte. Ta gjerne kontakt med helsesykepleier på skolen eller helsestasjonene hvis du trenger noen å snakke med. 

Nasjonale hjelpetelefoner

For de som savner noen å snakke med finnes det flere nasjonale  hjelpetelefoner, både for barn og voksne.  

 

Vakttelefoner for barn og unge

Hjelper’n 

Ta kontakt hvis du trenger noen å snakke med, eller er bekymret for barn og unges psykiske helse. 

Telefon 99 08 26 97
(mandag–fredag kl. 12.00–13.30) 

Send e-post til Hjelper'n

Ikke skriv sensitive personopplysninger i e-post. Send oss mobilnummer så tar vi kontakt.

Besøksadresse: Kolbotnveien 22, 1410 Kolbotn

Utekontakten i Nordre Follo kommune

Vi er tilgjengelig i flere kanaler mandag–fredag, kl. 08.00–15.30 (til kl. 22.00 tirsdag og torsdag). Vi jobber også to helger i måneden (oddetallsuker), fredag kl. 15.00-23.00 og lørdag kl. 15.00-23.00.  

Vakttelefon: 41 26 73 26

Besøksadresse: Kolbotnveien 22, 1410 Kolbotn
E-post: Utekontakten@nordrefollo.kommune.no
Facebook: Utekontakten Nordre Follo
Instagram: Utekontakten_nordre_follo
Snap:

 • Lina: linautekontakt
 • Erik: erik_utekontakt
 • Malin: utekmalin
 • Cato: catoutekontakt  
 • Uzma: uzma_utekontakt

Barneverntjenesten

Ring oss hvis du ønsker å snakke med en voksen, eller hvis du er bekymret for et barn. Du trenger ikke si hvem du er. 

Åpningstider 

 • Barneverntjenesten, telefon 40 00 09 47 (kl. 08.00-15.30).
 • Follo barnevernvakt, telefon 91 71 96 15 (kl. 15.30-08.00). 
 • Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 (hele døgnet). Chat 116111.no

Aktuelle nettsteder

Kommunale tilbud innenfor psykisk helse

 • Psykisk helsetjeneste, telefon 66 81 50 70
 • Follo akutteam, telefon 67 96 50 00
 • Rask psykisk helsehjelp, telefon 90 77 11 66 (hverdager kl. 12.00-13.30).

Sist endret: 18.05.2022