Velkommen til dialogforum for pårørende og verger til personer med funksjonsnedsettelser

Vi inviterer til dialogforum for pårørende og verger til personer med funksjonsnedsettelser på Follo barne- og ungdomsskole 24. mai. Temaet denne dagen er «Den gode starten».

Det handler om tidlig innsats, og betydningen av å komme tidlig i gang med tjenester tilpasset den enkelte. Hvordan kan kommunen ivareta, informere og tilrettelegge for familier som er nye inn i tjenestene.

Møtet er åpent for alle!

Vi håper å møte både dere som allerede har gjort dere noen erfaringer om temaet, og dere som er nye inn i tjenestene. Dette er en anledning for pårørende å komme med sine erfaringer og innspill.

I møtet vil også kommunalsjef for helse og mestring informere om hvordan vi jobber med deres innspill fra tidligere dialogforum.

Tid og sted

Tid: Tirsdag 24. mai 2022 klokken 17.30–19.30
Sted: Follo barne- og ungdomsskole, Vevelstadveien 27, Langhus

Påmelding

Det er noe begrenset med plasser, derfor er det påmelding.

Påmeldingsskjema

Program

  • Velkommen og introduksjon til dagens tema, ved kommunedirektør Øyvind Henriksen
  • Oppfølging etter tidligere dialogforum, ved kommunalsjef Marit Kronborg
  • Den nye koordinatorrollen, ved Marit Kronborg
  • Gruppearbeid
  • Oppsummering og avslutning, ved Øyvind Henriksen

Les mer om dialogforum på nettsidene våre

Sist endret: 12.05.2022