Varsel om beredskapsøvelse i Roåstunnelen (Langhus)

Lørdag 14. mai skal det gjennomføres en beredskapsøvelse i Roåstunnelen. Øvelsen vil foregå fra kl. 10:00 til 13:00. Bane NOR skal øve sammen med Follo Brannvesen IKS.

Politi og redningsetatene vil være observatører og det kan derfor bli en del utrykningskjøretøy i området i dette tidsrommet, varsler Bane NOR på sine nettsider.

Det vil kunne observeres røyk fra tunnelen. Røyken er ufarlig teaterrøyk.

Hensikten med beredskapsøvelsen er å teste ut en ny fjernstyrt slukkerobot som Follo brannvesen sammen med Bane NOR har gått til anskaffelse av.

Gjennom øvelsen vil brannvesenet bli kjent med roboten, noe som er viktig for beredskapen dersom en uønsket hendelse oppstår inne i en tunnel. Øvelsen er en del av Follobaneprosjektets rutinemessige beredskapsaktiviteter med nødetatene.

Les mer på Bane NORs nettsider.

Sist endret: 10.05.2022