Søk om tilskudd til kulturarrangementer

Frivillige lag og foreninger kan søke kommunen om tilskudd til gjennomføring av arrangementer etter pandemien. Søk innen 15. juni.

2022 er Frivillighetens år og det er også året Norge åpnet opp etter to år med pandemi og tøffe forhold for kulturaktører. Politikerne i Nordre Follo ønsker å takke innbyggerne for utholdenhet under pandemien, ved å gi innbyggerne gratis kulturopplevelser gjennom et allsidig kulturliv i form av arrangementer. For dette tilskuddet er det satt av inntil en million kroner. 

Lag og foreninger inviteres til å søke om tilskudd for å arrangere kulturarrangementer i sitt lokalsamfunn.

Søknadsfrist er 15. juni.

Vi oppfordrer til å legge arrangementer til ukene mellom skolens sommerferie og høstferie, for på best mulig måte å synliggjøre kommunens kulturliv.

Kriterier for å få tildelt midler:

 • Arrangementet skal være tilgjengelig for flest mulig i lokalsamfunnet. Oppfordring til arrangement ute.
 • Arrangementet skal ha gratis inngang for publikum. Arrangøren står fritt til å ha salg av mat/drikke eller annet på arrangementet.
 • Geografisk spredning i kommunen av arrangementer vil prioriteres ved tildeling.
 • Samarbeid og felles søknad fra lag og foreninger er positivt ved tildeling.
 • Tildelte midler skal brukes i 2022.
 • Tilskuddsmottakere må selv være produsenter for egne arrangementer. Kulturhusene vil kunne bistå med råd ved behov.
 • Det kan søkes på allerede planlagte arrangement.
 • Alle arrangementer skal meldes inn i aktivitetskalenderen «Hva skjer i Nordre Follo» som er gratis og tilgjengelig på kommunens nettsider og i innbyggerappen.
 • Arrangementet skal bruke felles logo i markedsføring og annet materiell.
 • Midlene skal benyttes til å stimulere til økt frivillighet, samskaping, kreativitet og kulturliv.
 • Det ytes ikke tilskudd til innkjøp av teknisk utstyr.
 • Søknadsfrist er 15. juni. Dersom ikke hele potten deles ut da, vil det være løpende søknadsfrist til potten er tom.
 • Tilskuddet utbetales etter at arrangementet er rapportert avholdt til oppgitt kontonummer i søknadsskjema. Siste frist for rapportering og dokumentasjon for avholdt arrangement er 15. desember 2022.

Les mer i sakspapirene fra formannskapsmøtet. 

Sist endret: 30.06.2022