Skal kartlegge støy langs veiene

Kommunen er pålagt å gjennomføre støykartlegging. Vi vil derfor ha utplassert mannskaper i flere veikryss i de neste ukene.

Nordre Follo kommune er pålagt å gjennomføre en støykartlegging av trafikkstøy langs kommunal vei i løpet av 2022.

Dette gjennomføres hvert femte år, som del av et pålegg som gjelder alle større byområder i Norge.

Arbeidet gjøres for å avdekke områder der det er behov for å gjøre tiltak mot støy langs trafikkerte veier og andre deler av infrastrukturen.

Både Statens vegvesen, fylkeskommunene, Bane Nor, havnevesen og kommunene er med i prosjektet på landsbasis og kartlegger støy for sine anlegg.

For Nordre Follo kommune består en del av dette arbeidet i å telle antall motoriserte kjøretøy som passerer gjennom veikryss i løpet av en tidsperiode.

Kommunen vil derfor ha utplassert mannskaper i flere veikryss i dagene som kommer fram til skoleslutt.

Har du spørsmål om prosjektet?

Kontakt Morten Sandaker på epost 

Sist endret: 17.11.2022