Påminnelse om frist for innspill til temaplan for helse og omsorg

8. mai er fristen for innbyggere og organisasjoner til å komme med innspill til framtidas helse- og omsorgstjenester i Nordre Follo.

Forslag til temaplan for helse og omsorg har ligget ute på åpen høring siden 5. april, med innspillsfrist 8. mai.

For at kommunen skal lykkes med å levere helse- og omsorgstjenester av god kvalitet når folk trenger det, også i framtida, er det viktig at innbyggere i ulik alder, frivillige organisasjoner, de som mottar tjenester og deres familier er aktive medborgere sammen med folkevalgte og ansatte. Tjenester skal utformes sammen med de det angår.

NB: Dette innholdet er utløpt. Innspillsfristen var 8. mai 2022.

Sist endret: 18.05.2022