Påminnelse om frist for innspill til Nordre Follo kommunes boligstrategi

24. mai er fristen for innspill til vår boligstrategi fra innbyggere, frivillige lag og organisasjoner i Nordre Follo kommune, og for utbyggere som skal eller vil bygge boliger i vår kommune.

Utkastet til boligstrategi har ligget ute på høring siden 25. april, med høringsfrist 24. mai. Vi ber om innspill på boligstrategiens valg av strategier og tiltak.

NB: Dette innholdet er utløpt. Innspillsfristen var 24. mai 2022.

Sist endret: 25.05.2022