Ny koronakompensasjon er tildelt lokalt næringsliv

Nesten 1,8 millioner kroner er tildelt lokale virksomheter gjennom den siste kommunale kompensasjonsordningen i Nordre Follo.

Målet med kompensasjonsordningen er å avhjelpe lokale bedrifter for økonomiske tap knyttet til innførte smittevernstiltak. Denne siste kommunale tildelingen, som er den femte i rekken i Nordre Follo siden i fjor, skal kompensere for omsetningstap for januar 2022.

Utlysningen i april var rettet mot virksomheter innen bransjene overnatting, servering/catering, reisebyrå/reisearrangør, trening/fritid, underholdning og kongress/messe/utstilling.  

Tilskuddene skal kompensere for omsetningssvikt i januar 2022 sammenlignet med tallene for januar 2020, eller en annen måned dersom bedriften ble etablert etter januar 2020. Tapet som søkes kompensert må kunne dokumenteres og knyttes til operativ aktivitet i kommunen.  

Kommunen mottok 24 søknader innen søknadsfristen 24. april. Av disse tildeles 23 søkere tilskudd, mens én søknad avslås grunnet et søknadsformål som ikke samsvarer med vilkårene i utlysningen.

Virksomhetene blir tildelt et beløp tilsvarende en tilnærmet lik prosentdel av omsøkt og godkjent søknadsbeløp, med enkelte justeringer basert på søknadsbesvarelse og antall ansatte. Utbetalingene beløper seg fra 8 000 til 200 000 kroner per bedrift. Fire bedrifter mottar maksbeløpet på 200 000 kroner. Tilskuddene utbetales i løpet av uke 19.

Kompensasjonsordning Nordre Follo - tildelinger mai 2022

Les mer om næringsliv og korona

Sist endret: 06.05.2022