Nå kan du gi innspill til kommunens planarbeid med Nedre Ekornrud

Vi starter nå arbeidet med områderegulering av Nedre Ekornrud. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et attraktivt boligområde tett på naturen med kort vei til handel på Myrvoll og kollektivtilbud.

Planarbeidet er i startfasen, og det er ikke gjort avklaringer på detaljnivå.

Dette er første medvirkningsmulighet underveis i kommunens arbeid med områderegulering for Nedre Ekornrud.

Fristen for innspill i denne omgang er 6. juni.

 

 

Sist endret: 21.09.2022