Datainnbrudd hos Norkart - persondata fra matrikkelen på avveie

Norkart, leverandør av IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon, er blitt utsatt for datainnbrudd. Det blir oppfordret til ekstra årvåkenhet med tanke på forsøk på svindel og ID-tyveri.

Selv om hendelsen ble raskt avdekket, kan uvedkommende ha fått tilgang til navn, adresse og fødselsnummer til tidligere og eksisterende eiere av eiendommer i Norge. I tillegg er festere og eiere av boretter berørt.

Personer med fortrolige adresser og/eller skjermede bygg er ikke omfattet av hendelsen.   

Norkart har ikke holdepunkter som tilsier at overnevnte opplysninger er forsøkt misbrukt. Allikevel blir det oppfordret til ekstra årvåkenhet, spesielt med tanke på forsøk på svindel og ID-tyveri.

Datatilsynet har kommentert saken og har råd for å unngå misbruk av personopplysninger.

Datainnbruddet er varslet til Datatilsynet og politianmeldt. Norkart har tett dialog med Politiet, NSM, KDD og Kartverket om saken. Utleveringsforskriften gir Norkart tilgang på eiendomsinformasjon til utvikling av tjenester, og de har et selvstendig behandlingsansvar for informasjonen de forvalter.

Du kan lese mer i Norkarts pressemelding.

Sist endret: 13.05.2022